سال نو مبارک اميدوارم امسال يکی از بهترين سالهای عمرتون باشه   قربان شما ـ دوست قديمی
/ 9 نظر / 13 بازدید
امشب اختران ازآسمان تا بيکران ميخوانند بر دلبران   حيف است امشب بخوابی مهربان   يلدايتان مبارک  
/ 2 نظر / 11 بازدید
دی 84
2 پست
آذر 84
1 پست
آبان 84
1 پست
مرداد 84
1 پست
تیر 84
2 پست
خرداد 84
1 پست
اسفند 83
1 پست
بهمن 83
2 پست
دی 83
1 پست
آذر 83
1 پست
آبان 83
2 پست
مهر 83
3 پست
شهریور 83
4 پست
مرداد 83
7 پست
تیر 83
3 پست
خرداد 83
4 پست
اسفند 82
3 پست
بهمن 82
4 پست
دی 82
9 پست
آذر 82
9 پست
آبان 82
3 پست
مهر 82
8 پست
شهریور 82
11 پست
مرداد 82
10 پست
تیر 82
13 پست
خرداد 82
8 پست
اسفند 81
12 پست
بهمن 81
13 پست
دی 81
15 پست